Nyhedsbrev
Nye EU regler medfører ændrede arbejdsgange på apoteket

Nye EU regler medfører ændrede arbejdsgange på apoteket08 Feb 2019

NYE REGLER OM LÆGEMIDLER STYRKER SIKKERHEDEN ÆNDREDE ARBEJDSGANGE PÅ APOTEKET Til apotekets kunder For apoteket er det afgørende, at du kan være sikker på, at du får udleveret den rigtige medicin i den rigtige kvalitet. Sådan har det altid været. Med EU-regler om forfalskede lægemidler indføres nye krav, som skal styrke dette i hele Europa. De nye krav gør, at lægemiddelpakningen kan se anderledes ud end tidligere. Og reglerne gør, at apoteket fra 9. februar 2019 skal foretage en særlig elektronisk kontrol af hver enkelt lægemiddelpakning, inden den udleveres. Det gælder for alle apoteker. Kontrollen sker op imod en central database, som indeholder oplysninger om samtlige lægemiddelpakninger på markedet. Apoteket vil blive advaret, hvis kontrollen viser, at der kan være risiko for, at pakningen ikke er ægte. Apoteket må i så fald ikke udlevere den. Der er tale om et helt nyt system, som apoteket skal tage i brug og blive fortrolig med. Det kan næppe undgås, at dette i opstartsfasen kan give anledning til ”begyndervanskeligheder” og længere ekspeditionstider. Det håber vi, at du vil have forståelse for. De nye krav gør også, at apoteket under ingen omstændigheder må tage en læge-middelpakning retur, når den først har været udleveret. Apoteket kan dermed heller ikke refundere et beløb for en pakning, du har fået udleveret. Derfor opfordrer apoteket dig til at sikre, at ordination og den udleverede pakning svarer til det ønskede. Der sker også ændringer for afhentning af medicin på håndkøbsudsalg og medicin-udleveringssteder. Her vil medicin fremover skulle afhentes senest 6 dage efter bestillingen på apoteket. Du er velkommen til at kontakte os på apoteket, hvis du har spørgsmål til dette. Med venlig hilsen Langeskov Apotek

Dine oplysninger