Nyhedsbrev
Sletteprocedure af persondata

Sletteprocedure på Langeskov Apotek samt tilhørende filialer

Langeskov Apotek tager beskyttelsen af personoplysninger om vores kunder, vores egne ansatte samt andre personer, vi har relationer til, alvorligt. De der overlader deres personoplysninger til os, skal kunne have tillid til, at vi passer på deres oplysninger, og at vi overholder den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

Apoteket opbevarer, som udgangspunkt, kun dine personoplysninger så længe det er relevant. Dette gælder, hvis det ifølge retskrav kan forsvares, eller at det er nødvendigt for apoteket kan opfylde lovkrav og gennemføre sit arbejde.

Generelt gælder det at;

  • Oplysninger, indsamlet i forbindelse med optagelser fra overvågningskameraer, opbevares i op til 30 dage, hvorefter de slettes.
  • Oplysninger, indsamlet i forbindelse med udlevering af receptpligtig medicin, slettes hos os efter 2,5 år, jf. Bonbekendtgørelsen.
  • Oplysninger, indsamlet i forbindelse med udlevering af medicin til dyr, slettes hos os efter 5 år, jf. Receptbekendtgørelsen
  • Oplysninger indsamlet i forbindelse med bestilling af pillepas, slettes efter fem år i henhold til bogføringslovens § 10.
  • Oplysninger, indsamlet i forbindelse med sundheds- og rådgivningsydelser, slettes efter fem år i henhold til bogføringslovens § 10.
  • Oplysninger, indsamlet i forbindelse med opbevaring af udleveringstilladelser og bevillinger slettes umiddelbart ved deres ophør og senest 6 måneder efter.
  • Oplysninger, om dig i forbindelse med en produktreklamation på en vare gemmer vi indtil sagen er afsluttet.

 

Undtagelser ved særlige tilfælde kan forekomme, hvor kundens persondata vil blive opbevaret i længere tid, dog vil dette kræve et samtykke fra kunden selv, samt en utvetydig og tydelig oplysning til kunden herom.

Dine oplysninger